November 2014

Credit Union “ArtFest” Winners

7yrs & under:
1st Orna Dillon 2nd Class
2nd Darragh Madden 1st Class
3rd Diarmuid Morgan 1st Class
8 – 10 yrs
3rd Claire Mc Cormack 3rd Class
11 – 13yrs
1st Doireann Coffey 5th Class
2nd Lucia Calvar Seco 6th Class
3rd Wiktoria Boguslawska 6th Class

Recent Posts